mika1

Te Mika Show

Conceptual exploration.
Logo studies for Te Mika Show on Māori Television using Mika’s trademark tiki face.